Lite bättre, lite trevligare, lite snabbare!

Miljöpolicy

Vi arbetar för att integrera miljöhänsyn, kvalitet och kostnadseffektivitet som en naturlig del i all verksamhet.
Vi ska försöka använda så lite miljöpåverkande resurser som möjligt. Detta får dock inte påverka verksamheten negativt.