Lite bättre, lite trevligare, lite snabbare!

Bolagsnamn:
Air Tool Matic AB

Postadress:
Box 552, 146 33 Tullinge

Besöksadress:
Sadelmakarvägen 6, Tullinge

Bankgiro:
269-5005

Organisationsnummer:
556685-1910


Vår miljöpolicy:

Vi arbetar för att integrera miljöhänsyn, kvalitet och kostnadseffektivitet som en naturlig del i all verksamhet. Vi ska försöka använda så lite miljöpåverkande resurser som möjligt. Detta får dock inte påverka verksamheten negativt.

Air Tool Matic AB

Air Tool Matic AB är ett litet Agenturföretag som tillhandahåller verktyg och tillbehör till tillverkande industri i norden. Vi levererar inte bara ett verktyg och tillbehör till våra kunder utan även en stor portion teknisk kompetens.

Vår målsättning är att vara:

– Lite bättre
– Lite trevligare
– Lite snabbare

Våra produkter är bland annat:

– Pinnskruv montering och demonterings verktyg

– Filter, regulatorer och smörjapparater till trycklufts system

– Bits, hylsor och magnet hållare

– Balansblock och slangupprullare

– Borr, fräs, brotsch och verktygsvård/omslipning

– Gängverktyg

– Vändskär fräs och svarv

Historia

Air tool Matic AB grundades 1980 av min far Morgan Kuritzén. Han tog över ett antal agenturer ifrån Ingersoll Rands underleverantörer då deras verksamhet i Sverige minskade radikalt. Redan från start fick Air Tool Matic vara med som en av leverantörerna till bland annat Volvo PV och LV, Scania, SAAB, Ericsson, SAS, med flera…. Många av dessa kunder har vi förmånen att leverera till än i dag.
2005 skedde ett generationsskifte och vi flyttade företaget från Vällingby till Tullinge utanför Stockholm. Vi introducerade även ett utökat sortiment bestående av skärande verktyg.

Låt oss visa vad vi kan!