Lite bättre, lite trevligare, lite snabbare!

Emuge Franken

Emuge-Franken är med tillverkning av gäng och fräsverktyg sedan 1916 världsledande inom området.
Med ett verktygsprogram av ypperlig kvalitet som omfattar mer än 110 000 produkter kan vi med säkerhet finna lösningar på samtliga behov inom skärande bearbetning.  

Kontakta oss gärna för mer information.